Liverpool, Atalanta & Crystal Palace: TAW Midweek Extra