Liverpool's Pre-Season & Dominik Szoboszlai: The Talking Point